Õpilasesindus koguneb 11. septembril kell 10.10 auditooriumis