Hoolekogu 8.06.2016 koosoleku protokolli väljavõte