Hoolekogu 29.06.2015 koosoleku protokolli väljavõte