2019. a. üleriigilise ja Tallinna vooru ETTELUGEMISE võistluse "Heal meelel ja ilusal keelel" VÕITJA ON MEIE KOOLIST!