Huvitegevuse 2019 / 2020 tööplaan on näha kooli kalendrist