Huvitegevuse 2017/2018 ürituste 1. poolaasta tööplaan on näha kalendrist