Huvitegevuse 2015/2016 ürituste 1. poolaasta tööplaan on näha kalendrist