Hoolekogu 27.11.2015 koosoleku protokolli väljavõte