Hoolekogu 21.09.2015 koosoleku protokolli väljavõte