Hoolekogu 2.09.2015 koosoleku protokolli väljavõte