Hindelise arvestuse ja lõputöö korraldamine Tallinna Rahumäe Põhikooli III kooliastmes