Direktori vastuvõtt vilistlastele, lastevanematele ja õpetajatele.